• 0

Allmänna Villkor

Sportshop.com Allmänna Villkor Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Sportshop.com, organisationsnummer 556858-2133, nedan kallat ” Sportshop.com”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.handbollshop.se, www.runningshop.se och www.sportshop.com

Priser och Avgifter

De priser som anges på våra hemsidor anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar fri frakt och fri retur inom Sverige, vid köp för minst 750 SEK på ovan nämnda webbshoppar. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg och för outlösta paket.

Upprättande av avtal om köp

Sportshop.com varor beställs via våra hemsidor eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Sportshop.com via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Sportshop.com ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. I dagsläget kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Reservation

Sportshop.com förbehåller sig rätten att utan vidare motivering häva en beställning. Sportshop.com reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på sidan, såsom fel i beskrivning, produktspecifikation, priser samt prisjusteringar. Vid fall av felaktigt pris för en vara Ni beställt strävar vi efter att meddela Er detta och invänta Ert godkännande av korrigerat pris innan vi fortsätter med beställningen. Sportshop.com förbehåller sig rätten att av kund kräva pengar vid ett visande av för lågt felaktigt pris.

Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus förbehåller sig Sportshop.com att korrigera detta i efterhand. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Sportshop.com inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara.

Leverans

Sportshop.com använder följande fraktalternativ:

 • Varubrev, för mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda
 • Paket, varorna skickas med DHL och levereras till närliggande service ombud. Kund kommer att få ett e-mail när beställningen har skickats från Sportshop.com lager.
 • Vår leveranstid är 3 – 14 arbetsdagar från det att Sportshop.com har bekräftat din beställning via e-post.

Om produkten ingår i beställningsortimentet är leveranstiden maximalt 14 dagar. Om en försändelse mot förmodan blir försenad kommer du kontaktas av kundtjänst. Givetvis har du då också alltid rätt att häva köpet.

Sportshop.com
Backa Bergögata 16 X
422 46 Hisings-Backa
Orginationsnummer: 556858-2133
E-mail: kundservice@sportshop.com
Telefon: 031-7881033


Outlösta Paket/Försändelser

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Sportshop.com. Om detta sker debiteras du en avgift på 299 SEK för kostnader hänförliga till Sportshop.com administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätt

Du som konsument har alltid trettio (30) dagars ångerrätt vid köp av Sportshop.com. Lagstadgat är (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du kontakta sportshop.com på mail: kundservice@sportshop.com, vi återkopplar så snart som möjligt. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick och att förpackningen är i oförändrat skick samt att alla etiketter är i intakt. Inga personliga eller produkter som blivit utsatt för tryck eller broderi.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Sportshop.com eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Sportshop.com har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar om varan är skadad vid leverans. Vi står självklart för frakten vid felleveranser samt reklamationer. Som konsument har du tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation skickar vi en ny vara. Finns inte en likvärdig vara tillgänglig så ger vi ett tillgodokvitto.

Reklamationer skickas till:
Sportshop.com
Backa Bergögata 16 X
422 46 Hisings-Backa

Retur

Vid retur står du för risken av varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen. Om vi har mottagit en retur från kund som kommit till skada under transporten till oss är det din uppgift som kund att kontakta ansvariga för transporten. Kunden har 14 dagar på sig att lösa situationen med ansvariga för transporten och meddela Sportshop.com. Om inte Sportshop.com blir kontaktad av kunden eller ansvariga av transporten hålls du som kund ansvarig för skadorna.

Vid köp av hygienartiklar, underkläder och badkläder, får förseglingen inte vara bruten, sådana varor med bruten försegling kan inte returneras. Ångerrätten gäller inte alls varor som tillverkats eller ändrats i enlighet med dina särskilda önskemål exempelvis tröjor med tryck m.m. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom trettio (30) dagar från det att Sportshop.com tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Sportshop.com rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

Använd returformulär vid retur som du hämtar här.

Sportshop.com bekostar frakt vid byte av vara. Sportshop.com bekostar returfrakt vid ordervärde som överstiger 750 SEK. För information eller hjälp vid retur som inte omfattas av retursedel och fri frakt, kontakta Sportshop.com kundtjänst.

Returer skickas till:
Sportshop.com 
Backa Bergögata 16 X
422 46 Hisings-Backa

Obs! Du som kund måste alltid spara inlämningskvittot fram tills dess att vi bekräftat mottagandet av din retur. 

Transportskador

Sportshop.com ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid, dock senast inom två veckor. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Sportshop.com rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Sportshop.com kundtjänst

Betalning

Sportshop.comerbjuder kortbetalning som betalningsalternativ. Betalningar sker krypterat via Sportshop.com PCI-certifierade samarbetspartners - PayEx och Klarna. PayEx är certifierade enligt det nya skärpta säkerhetskravet är PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Kortbetalning

Kortbetalning kan ske med Visa, MasterCard eller annat betalningskort som anges som alternativ vid betalningstillfället. Kortnummer, kortets giltighetstid, CVC-kod ska anges. I dagsläget är det tyvärr inte möjligt att betala med kort utställda av utländsk bank. Vid kortbetalning använder Sportshop.com kryptering för att säkerställa tryggheten i samband med kortköp.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Sportshop.com skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Sportshop.com förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Sportshop.com rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter

Sportshop.com ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med Sportshop.com samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Sportshop.com, eller Sportshop.com samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationnämndens rekomendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Sportshop.com kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.sportshop.com

Om konsumentköplagen

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en affär av en näringsidkare. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren. (SFS 1990:932)

Konsumentköplagen gäller:

 • köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler, bilar,
 • byte av lösa saker,
 • beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.


Näringsidkare och konsument

Begreppen näringsidkare och konsument förekommer inom konsumenträtten. Näringsidkaren "handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" och kan exempelvis vara en säljare. Du är konsument när du handlar för privat bruk.

Tvingande lag

Konsumentköplagen är en i huvudsak tvingande lag. Det innebär en stor fördel för dig som konsument eftersom det betyder att näringsidkaren inte får ger dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Om jag har beställt en vara och den kommer för sent - vad ska jag göra?

Om exempelvis din beställda tvättmaskin inte levereras på den bestämda dagen kan du:

 • hålla inne betalning,
 • kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan,
 • häva köpet om förseningen är av stor betydelse för dig,
 • få skadestånd.

Avbeställning

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Säljaren kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Han har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader han har haft i samband med beställningen, till exempel fraktkostnader.

Om det skulle vara något fel på varan - vad kan jag göra då?

Om det är något fel på din vara kan du:

 • kräva avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
 • kräva omleverans, vilket innebär att du får en annan, likvärdig, vara.
 • kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
 • häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.
 • hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.

Skadestånd

Du kan dessutom kräva skadestånd i vissa fall. Du har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, exempelvis om en diskmaskin läcker vatten och skadar golvet.

När är varan felaktig?

Din vara är felaktig om:

 • den inte stämmer överens med vad du har avtalat om med säljaren. Detta kan exempelvis handla om varans art, mängd eller kvalitet.
 • bruksanvisning saknas.

Om du inte har kommit överens med säljaren om annat är varan också felaktig om:

 • den inte kan användas till det den ska användas till, som till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
 • den inte har de egenskaper som säljaren hänvisade till då du köpte varan.
 • den inte är förpackad på det sätt som behövs för att bevara eller skydda den.

Varan är dessutom felaktig om:

 • säljaren inte har upplyst dig om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
 • den avviker i något annat avseende från vad du borde ha kunnat förutsätta.
 • säljaren har installerat varan och installationen är felaktig.
 • den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris, även om den har sålts i "befintligt skick".

Sexmånadersregeln

För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Rättsligt fel

Varan har ett rättsligt fel om någon annan än säljaren äger varan eller har panträtt i den och du som köpare inte har fått reda på detta.

Hur ska jag göra för att få mina rättigheter tillgodosedda?

Först av allt måste du reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Du måste förklara varför du anser att varan är felaktig. Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet är du alltid i rätt tid. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, under förutsättning att du inte har en garanti som säger något annat.

Om distans- och hemförsäljningslagenInternethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även när du köper något av en försäljare som kommer till din dörr. (SFS 2005:59)

När gäller lagen?

Distansavtal Vanliga distansavtal är när du handlar på postorder, från TV-shop, via Internet eller av en telefonförsäljare. För sådana avtal gäller distans- och hemförsäljningslagen.

Hemförsäljning

Om det ringer på dörren hemma och du köper något av en försäljaren på stående fot, gäller samma lag.

Finansiella tjänster

Lagen gäller även finansiella tjänster, till exempel om du tecknar en hemförsäkring via Internet. Om du tecknar distansavtal om en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande har du 30 dagars ångerrätt.

Fler användningsområden Distans- och hemförsäljningslagen gäller också när du köper något av en försäljare som är utanför sitt fasta försäljningsställe, till exempel på så kallade Home Parties eller på din arbetsplats, på ett tåg, på sjukhus eller någon annanstans där du kan ha svårt att komma undan försäljaren.

Däremot gäller inte lagen vid så kallad canvasförsäljning. Det kan till exempel handla om gatuförsäljning eller försäljning i anslutning till ett köpcentrum.

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få.

Ångerrätten

När du köper en vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige. Om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via Internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar. Vill du veta mer om handel över gränserna, läs mer på Konsument Europas webbplats.

Informationen

Vid hemförsäljning ska du även få dels en blankett som du kan använda om du vill ångra köpet, dels få en informationshandling. Den ska bland annat innehålla information om ångerrätten och adress och telefonnummer till den du ska vända dig till om du ångrar dig.

Returfrakten

Om du ångrar dig vid internet- eller postorderköp får du själv betala returportot. Ångrar du dig vid telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten. Om du ångrar dig vid hemförsäljning ska du hålla varan tillgänglig så att säljaren kan hämta den hos dig. Ett undantag är om varan levererats efter själva hembesöket. Då ska du själv skicka tillbaka varan men har rätt till skälig ersättning för returfrakten.

Policy om personuppgifter och cookiesPersonuppgiftslagen (PuL)

I personuppgiftslagen (1998:204), PuL, finns bestämmelser om hur man får behandla personuppgifter och vilken information som ska ges till dem som registreras i olika datasystem.

Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om uppgifter som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning, översändande, utlämnande samt sammanställning eller samkörning av personuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foton.

Personuppgiftsansvarig

Sportshop.com är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på följande webbplatser:
www.runningshop.se
www.handbollshop.se
www.volleybollshop.se
www.squashshop.se

Ändamål med behandlingen
Sportshop.com behandlar dina personuppgifter bland annat när du:

 • beställer varor
 • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för postlistor, pressmeddelanden samt lediga tjänster
 • skriver till oss eller skickar in en anmälan om marknadsföring, avtalsvillkor, prisinformation eller farlig produkt
 • söker en ledig tjänst via E-rekrytering

Rätt att begära information

Enligt PuL har du rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Sportshop.se. Om du önskar sådan information, ska du skicka in en skriftlig, undertecknad begäran till oss. Observera att en begäran via e-post eller fax kan inte godtas.

Cookies

På Sportshop.com används cookies. Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökarna gör på webbplatsen.

Det finns två olika sorters cookies på www.sportshop.com:

 • en sessionscookie, som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på webbsidan. Sessionscookien försvinner när du stänger webbläsaren.
 • en varaktig cookie, som finns kvar på din dator tills den tas bort.

Nästa gång du besöker vår webbplats vet servern att du varit där tidigare och kan göra anpassningar till detta. Observera att en cookie bara skickas till den server som skapat den.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, kan ge dig mer information om cookies.

IP-nummer och domänadress

Sportshop.com gör besöksstatistik över bland annat:

 • antal besök
 • antal gånger enskilda sidor läses
 • vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss.

Detta ger oss en bild av vad som kan förbättras, förändras eller tas bort. Vi kan även se namnet på din domän och värddator, till exempel universitetet.edu eller telia.com. Vi sparar IP-numret från den dator (server) du använder, vilken browser du använder och vilket operativsystem.

Dessutom sparar vi uppgifter om datum och tid då du kom in på vår webbplats och varifrån du länkade dig. Denna information lämnas inte ut, utan används bara för att förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress eller annan personlig information.